ทำเนียบศิษย์เก่า » ERRAMA รุ่น 4

ถึงน้องๆทุกคน…
การสอบบอร์ดผ่าน อาจเป็นสิ่งที่การันตี ระดับความรู้ ความสามารถของเราในเรื่องการ
ดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินทางกาย...แต่การดูแลทางใจก็เป็นสิ่งสำคัญต่อผู้ป่วยด้วยเช่นกัน...เพราะ
แม้แต่ตัวเราเอง...เราก็ต้องการความรัก ความเห็นใจ จากคนอื่นๆเช่นกัน พี่หวังว่าน้องๆจะ
เข้าใจ และให้สิ่งที่ดีที่สุดเท่าที่เราสามารถจะทำได้ ให้แก่คนไข้และทุกๆคนที่เราพบเจอ...
เมื่อจบไปแล้ว น้องๆอาจต้องไปเป็นหมอคนเดียวในห้องฉุกเฉินนั้นๆ...อาจรู้สึกเหมือน
ถูกเอาเปรียบจากคนทั้งโรงพยาบาล อาจรู้สึกท้อแท้ อาจรู้สึกอยากลาออก...เมื่อไรที่รู้สึกแบบนี้
ขอให้รู้ว่าเราไม่ได้เป็นคนแรกที่ต้องพบเจอกับภาวะนี้ แต่หากเรามีสติ อดทน มองโลกให้เห็นอีก
ด้านที่เป็นบวก น้องจะสามารถผ่านพ้นมันไปได้อย่างดี และเป็นที่ยอมรับชื่นชมของคนอื่นๆที่พบเห็น
.....มีคนหลายคนที่ข้ามผ่านภาวะนี้มาได้แล้วจริงๆที่จะคอยเป็นกำลังใจและให้
คำปรึกษากับน้องๆอยู่ .... จำไว้ว่า ผลของความดีย่อมเกิดผลดีต่อผู้กระทำดีเสมอเพียงขอให้เรา
มีความอดทนที่จะรอคอยผลของความดีนั้น และจำไว้ว่า ความยุติธรรมมีจริงเสมอแต่อาจต้อง
อาศัยความอดทนในการรอคอยสักหน่อย โปรดจำไว้ว่าน้องๆโชคดีมากๆในชีวิตหนึ่งที่มีโอกาส
เกิดมาสุขภาพแข็งแรง มีการศึกษาสูงขนาดนี้ ได้ประกอบอาชีพที่สูงส่งเป็นที่เคารพและเป็นผู้กำ
ชะตาชีวิตของคนหลายคน...ในฐานะของพี่ที่ก้าวเข้ามาในห้องฉุกเฉินเป็นคนแรกๆพี่พบว่า งาน
ของเราเป็นงานที่มีเกียรติ...การที่คนอื่นจะยอมรับเราหรือไม่ขึ้นอยู่กับมุมมองและการกระทำ
ของเราเอง...
ห้องฉุกเฉินที่แออัดแห่งนี้ เปรียบเสมือนสนามสอบของชีวิตแห่งหนึ่ง ที่ได้ เปิดโอกาสให้
เราเข้ามาอยู่กับปัญหา มีทุกข์ มีสุขกับมัน หากเรามีสติ มีปัญญาที่จะแก้ปัญหาด้วยการมอง
โลกบวก เข้าใจทุกๆคนไม่ว่าเพื่อนร่วมงาน และคนไข้ ไม่โทษปัญหาว่าเกิดจากคนอื่นอยู่เสมอ
หรือมองเห็นงานหรือคนไข้เป็น “ขยะ” (ซึ่งจริงๆแล้ว...ชีวิตคือสิ่งสวยงามและละเอียดอ่อน)...
เราก็จะอยู่ได้อย่างมีความสุข โดยไม่ถูกเร้าจากสถานการณ์เร่าร้อนภายนอกที่ถูกสร้างขึ้นจาก
คนหลายคนที่ยังหาทางออกให้กับชีวิตไม่เจอ ...คนเหล่านี้แทนที่จะทบทวนหรือย้อนกลับมอง
ตนคนเหล่านี้กลับใช้คนไข้และห้องฉุกเฉินเป็นที่รองรับหรือระบายอารมณ์กดดันของตนเอง
ดังนั้นขยะจึงเป็นอารมณ์และการแสดงออกที่ไม่เหมาะสมของคนที่ทำงานในห้องฉุกเฉินมิใช่
คนไข้หรือภาระงานที่เราเผชิญอยู่ ...ขยะ เกิดอยู่ในใจของคนที่มองไม่เห็นความละเอียดอ่อน
ของชีวิต...และขยะเกิดอยู่ในใจของผู้ที่ไร้เมตตาและมองโลกในแง่ลบหรือมองผู้อื่นในแง่ร้ายเสมอ...
สติ เป็นสิ่งสำคัญในการดำรงชีวิต ...ความอดทน อย่างเข้าใจเหตุและผลจะทำให้เราประสบ
ความสุขและความสำเร็จโปรดจำไว้ว่า ...เราได้ในสิ่งที่เราเป็น...เราไมได้ในสิ่งที่เราขอ...
จาก หนังสือเข็มทิศชีวิต2...โดย.... ฐิตินารถ ณ พัทลุงพี่ขอให้น้องๆทุกคนมีความสุข...
สงบ...มีดอกไม้ผลิบานในใจของทุกคน...เหมือนที่พี่มีตอนนี้...และเรายังผูกพันกันอยู่เสมอ
ไม่ว่าน้องๆจะอยู่ที่ใด...พี่จะรอฟังข่าวดีของความสำเร็จของน้องๆ...และรอรับปรึกษาปัญหาหากน้องมีทุกข์
ตราบใดที่ยังอยู่ตรงนี้...และยังมีลมหายใจ
ผศ.พญ.ยุวเรศมคฐ์ สิทธิชาญบัญชา

วันแรกที่เจอกัน


 
สมาคมเวชศาสตร์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทยศูนย์เอรวัณสมาคมเวชศาสตร์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทยAmerican College of Emergency Medicineโรงพยาบาลรามาธิบดี