ห้องสนทนา : Formative for Extern

หัวข้อ อ่าน/ตอบ อัพเดต
000047 Mild Head Injury High-risk [NCWFS]/Ext.ชวิน 12073 / 1 28.12.2010
000073 The Rockall scoring system/Ext.วิชา 4040 / 0 28.07.2013
000072 Risk of endomettrial cancer /ext ไกรกูน 3698 / 0 16.07.2013
000071 Erisk of endometrial cancer 3539 / 0 16.07.2013
000063 score ประเมิน UGIB 7156 / 0 19.06.2012
000058 cortical lobe sign extพัชรพล 18260 / 0 15.06.2012
000046 Corr 2458 / 0 02.11.2010
000040 Hutchinson's sign :) 4798 / 0 07.10.2010
000036 Repeated dose of activated charcoal Ext.จักรพันธ์ วิเศษสัมมาพันธ์ 3409 / 0 14.09.2010
000034 Serc รักษา vertigo ได้ไง?? Ext.จักรพันธ์ วิเศษสัมมาพันธ์ 2844 / 0 14.09.2010
000023 snake bite /Ext.อรลดา ฉั่วสุวรรณ์ 4282 / 0 30.08.2010
000020 Pneumothorax / Ext นิสา จิรพัฒนานนท์ 9133 / 0 30.08.2010
|« « 1 » »| กระทู้ล่าสุด
 
สมาคมเวชศาสตร์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทยศูนย์เอรวัณสมาคมเวชศาสตร์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทยAmerican College of Emergency Medicineโรงพยาบาลรามาธิบดี