ห้องสนทนา : ห้องสำหรับแพทย์ประจำบ้านเวชศาสตร์ฉุกเฉิน (EP Room)

หัวข้อ อ่าน/ตอบ อัพเดต
000062 Glasgow-Blatchford Score 6695 / 0 20.06.2013
000070 VRE surveillance‏ 4170 / 0 28.06.2013
000069 Tumor marker ของ Choriocarcinoma‏ 3136 / 0 27.06.2013
000068 Mechanism of lactulose in treatment of Hepatic encephalopathy 3992 / 0 27.06.2013
000067 Vasogenic cerebral edema 3680 / 0 26.06.2013
000066 Alkalinize gastric & Pneumonia 2652 / 0 23.06.2013
000059 ultrasound & beta-hCG levels 3216 / 0 16.06.2012
000055 Kartagener's syndrome 7061 / 0 24.01.2011
000054 Peritonitis, Spontaneous Bacterial & Secondary 30967 / 0 23.01.2011
000053 sadperson score‏ 3231 / 0 23.01.2011
000052 adrenal gland‏ 3153 / 0 23.01.2011
000051 Common Bites and First-Line Treatment 4240 / 0 23.01.2011
000048 UGIB dose octeotide 4720 / 0 23.01.2011
000044 Liver abscess ต้องให้ Antibiotic นานกี่วัน? 3520 / 1 25.10.2010
000028 RAMA Aviation record 2373 / 0 31.08.2010
000027 RAMATHIBODI Emergency Procedure Workshop 28 สิงหาคม 2553 2360 / 0 31.08.2010
000026 RAMATHIBODI Emergency Trauma record form 3119 / 0 30.08.2010
000025 RAMATHIBODI Mild Head Injury Guideline 3335 / 0 30.08.2010
|« « 1 » »| กระทู้ล่าสุด
 
สมาคมเวชศาสตร์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทยศูนย์เอรวัณสมาคมเวชศาสตร์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทยAmerican College of Emergency Medicineโรงพยาบาลรามาธิบดี