ห้องสนทนา : ห้องสำหรับแพทย์ประจำบ้านเวชศาสตร์ฉุกเฉิน (EP Room)

หัวข้อ อ่าน/ตอบ อัพเดต
000062 Glasgow-Blatchford Score 4144 / 0 20.06.2013
000070 VRE surveillance‏ 2208 / 0 28.06.2013
000069 Tumor marker ของ Choriocarcinoma‏ 1500 / 0 27.06.2013
000068 Mechanism of lactulose in treatment of Hepatic encephalopathy 2138 / 0 27.06.2013
000067 Vasogenic cerebral edema 1806 / 0 26.06.2013
000066 Alkalinize gastric & Pneumonia 1392 / 0 23.06.2013
000059 ultrasound & beta-hCG levels 2140 / 0 16.06.2012
000055 Kartagener's syndrome 3983 / 0 24.01.2011
000054 Peritonitis, Spontaneous Bacterial & Secondary 25100 / 0 23.01.2011
000053 sadperson score‏ 2320 / 0 23.01.2011
000052 adrenal gland‏ 2338 / 0 23.01.2011
000051 Common Bites and First-Line Treatment 2778 / 0 23.01.2011
000048 UGIB dose octeotide 3296 / 0 23.01.2011
000044 Liver abscess ต้องให้ Antibiotic นานกี่วัน? 2594 / 1 25.10.2010
000028 RAMA Aviation record 1669 / 0 31.08.2010
000027 RAMATHIBODI Emergency Procedure Workshop 28 สิงหาคม 2553 1516 / 0 31.08.2010
000026 RAMATHIBODI Emergency Trauma record form 2301 / 0 30.08.2010
000025 RAMATHIBODI Mild Head Injury Guideline 2600 / 0 30.08.2010
|« « 1 » »| กระทู้ล่าสุด
 
สมาคมเวชศาสตร์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทยศูนย์เอรวัณสมาคมเวชศาสตร์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทยAmerican College of Emergency Medicineโรงพยาบาลรามาธิบดี