ห้องสนทนา

รายชื่อห้อง กระทู้/ตอบ
Formative ปี 5

ห้องสำหรับน้อง ๆ นศ.พ. ปี 5 ส่งบทความวิชาการหรือข้อสงสัยทางวิชาการครับ

9 / 0
Formative for Extern

ห้องสำหรับน้อง ๆ Extern เข้ามาเขียนส่งบทความความรู้ต่าง ๆ

14 / 1
ห้องสำหรับแพทย์ประจำบ้านเวชศาสตร์ฉุกเฉิน (EP Room)

ห้องสำหรับแพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉินหรือแพทย์ที่สนใจแสดงความคิดเห็นหรือลงข้อมูลวิชาการ

18 / 0
ห้องสำหรับพยาบาลฉุกเฉิน (Emergency Nurse Room)

ห้องสำหรับพยาบาลเวชศาสตร์ฉุกเฉินเพื่อแสดงความคิดเห็นด้านการแพทย์

0 / 0
บทความสุขภาพสำหรับประชาชนทั่วไป

 

5 / 0

กระทู้ล่าสุด รวมทุกห้อง

หัวข้อ อ่าน/ตอบ อัพเดต
000062 Glasgow-Blatchford Score 6582 / 0 20.06.2013
000047 Mild Head Injury High-risk [NCWFS]/Ext.ชวิน 11909 / 1 28.12.2010
000024 ภาวะโพแทสเซียมต่ำจากไทรอยด์เป็นพิษ/Ext กวี ลิ้มสมุทรเพชร 36926 / 0 08.09.2010
000073 The Rockall scoring system/Ext.วิชา 3917 / 0 28.07.2013
000072 Risk of endomettrial cancer /ext ไกรกูน 3601 / 0 16.07.2013
000071 Erisk of endometrial cancer 3442 / 0 16.07.2013
000070 VRE surveillance‏ 4069 / 0 28.06.2013
000069 Tumor marker ของ Choriocarcinoma‏ 3032 / 0 27.06.2013
000068 Mechanism of lactulose in treatment of Hepatic encephalopathy 3885 / 0 27.06.2013
000067 Vasogenic cerebral edema 3563 / 0 26.06.2013
000066 Alkalinize gastric & Pneumonia 2584 / 0 23.06.2013
000065 การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยทางอากาศ 2450 / 0 01.06.2013
000064 Bat and rabies transmission 2909 / 0 02.07.2012
000063 score ประเมิน UGIB 7069 / 0 19.06.2012
000060 Hyperventilation 2695 / 0 17.06.2012
000059 ultrasound & beta-hCG levels 3158 / 0 16.06.2012
000058 cortical lobe sign extพัชรพล 17571 / 0 15.06.2012
000057 คำถามเรื่อง beta-HCG ครับ 2465 / 0 14.06.2012
000055 Kartagener's syndrome 6857 / 0 24.01.2011
000054 Peritonitis, Spontaneous Bacterial & Secondary 30708 / 0 23.01.2011
 
สมาคมเวชศาสตร์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทยศูนย์เอรวัณสมาคมเวชศาสตร์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทยAmerican College of Emergency Medicineโรงพยาบาลรามาธิบดี