Repeated dose of activated charcoal Ext.จักรพันธ์ วิเศษสัมมาพันธ์

โดย admin | วันที่ 14.09.2010 | เปิดดู 3199 | ตอบ 0 | แจ้งลบ

Repeated dose of activated charcoal ช่วยเพิ่ม elimination จริงๆนะคะอาจารย์
REF:ศูนย์ข้อมูลพิษวิทยา กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
การลดการดูดซึมยาในทางเดินอาหารมี 4 วิธีคือ

- การทำให้อาเจียน (emesis)
- การล้างท้อง (gastric lavage)
- การใช้ผงถ่าน (activated charcoal)
- การใช้ยาระบาย (cathartics)
การเพิ่มการกำจัดสารพิษ มีหลายวิธี ได้แก่
          - การให้ผงถ่านซ้ำ ๆ ในการรักษาภาวะเป็นพิษ  (repeated dose of activated charcoal)
          - การขับปัสสาวะ  (forced alkaline or acid diuresis)
          - การทำ  dialysis  หรือ  hemoperfusion  (extracorporeal elimination)
          - Immunotherapy
 การให้ผงถ่านซ้ำ ๆ ในการรักษาภาวะเป็นพิษ
(repeated dose of activated charcoal)
กลไกในการเพิ่มการขับถ่าย  2 ประการ
        1.  ความแตกต่างของความเข้มข้นของสารพิษ  หรือยาในทางเดินอาหารและในเลือด  ทำให้เกิดการซึมของยาผ่านจากเลือดมาจับผงถ่านในทางเดินอาหาร  เป็นผลให้ระดับยาในร่างกายต่ำลง  ลักษณะผงถ่านที่มีความสามารถในการดูดซับสารอื่นอยู่ในลำไส้แล้วมีเลือดไหลผ่านคล้ายกับ  cartridge  ของเครื่องฟอกเลือด อาจเรียกว่าเป็น gastrointestinal dialysis
        2.  ยาบางชนิดจะถูกขับถ่ายออกทางตับผ่านทางน้ำดีสู่ลำไส้และถูกดูดซึมกลับสู่เลือด  ผงถ่านไปขัดขวาง  enterohepatic circulation ของสารที่ขับถ่ายออกทางน้ำดี โดยผงถ่านจะไปจับกับยาเหล่านั้น ทำให้ไม่สามารถถูกดูดซึมกลับได้  ยาก็จะถูกกำจัดออกไปจากร่างกายได้

 

                                                                                                                  Ext.จักรพันธ์ วิเศษสัมมาพันธ์

กระทู้ล่าสุด | หน้ารวมหมวด
คำตอบ


* ต้องการตอบกระทู้ กรุณาลอกอิน

 
สมาคมเวชศาสตร์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทยศูนย์เอรวัณสมาคมเวชศาสตร์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทยAmerican College of Emergency Medicineโรงพยาบาลรามาธิบดี