ห้องแสดงภาพ

gallery_group

ดูงานการลำเลียงผู้ป่วยทางอากาศ ดอนเมือง 16 มกราคม 2553

gallery_group

งานอำลา ER รุ่น 4 ครับ

gallery_group

RAMA Emergency Procedure Workshop วันที่ 28 สิงหาคม 2550

gallery_group

Academic Home Comming ภาคประชาชน 24 กันยายน 2553 : โครงการสอน Taxi

gallery_group

Trauma care at scene

gallery_group

Full-Scale Emergency Exercise [Crash on Airport]

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2553 ที่ท่าอากาศยานดอนเมือง ได้จัดให้มีการฝึกซ้อมเต็มรูปแบบแผนฉุกเฉิน เมื่อมีอุบัติเหตุทางอากาศยานในเขตท่าอากาศยาน บรรยากาศเป็นดังรูปครับ...

gallery_group

งาน 1st year Interhospital Conference Anniversary 8 ธันวาคม 2553

ผ่านไปแล้วกับ The 1st Emergency Medicine Tournament(The 1st EMT 2010) ขอแสดงความยินดีกับทาง รพ.นพรัตน์ฯ ที่ได้ครองตำแหน่ง the winner ครับ พบกันอีกครั้งกลางปีหน้า จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งว่าสถาบันใดจะเป็นเจ้าภาพครับ

gallery_group

งาน SHA conference 15-12-53

gallery_group

ER รามา ย้อนอดีตครับ

gallery_group

Acedemic home comming day 22/7/53

« 1 2 » »|
 
สมาคมเวชศาสตร์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทยศูนย์เอรวัณสมาคมเวชศาสตร์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทยAmerican College of Emergency Medicineโรงพยาบาลรามาธิบดี